บริษัทอะวันเดอร์โฟโตเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เป็นบริษัทนำเข้าและจำหน่าย LED เช่น หลอด LED ,LED Display และโซลาเซลล์(Solar) งานระบบไฟฟ้า Bus way เป็นต้น
สวัสดิการ
- ตามกฏหมายกำหนด - ทำงานวันจันทร์-เสาร์ 09.00-18.00 น. - หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อ
บริษัท อะวันเดอร์โฟโตเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
4-6 ซอยรามคำแหง 26/2 ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ใช้งานแผนที่