บริษัทฯ ของคนไทยที่ก่อตั้งมากกว่า 30 ปี และมีสถานีบริการน้ำมัน "ซัสโก้" "susco" อยู่ทั่วประเทศมากกว่า 220 สาขา และกำลังขยายธุรกิจ ต้องการที่จะรับสมัครบุคลากรที่รักความก้าวหน้า และพร้อมจะเติบโตไปกับเรา
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
  • ชุดฟอร์มบริษัทฯ
  • ค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือประกันสังคม ตรวจสุขภาพประจำปี
  • อาหารกลางวัน เฉพาะพนักงานประจำสำนักงานใหญ่
  • มีโบนัสประจำปี(การพิจารณาขึ้นอยู่กับผลดำเนินงานของบริษัท)
15 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
139 ถ.ราษฎร์บูรณะ
แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์: 02-428-0029 ต่อ 920 หรือ 081-835-9123
เว็บไซต์: www.susco.co.th
ใช้งานแผนที่