JobThai
บริษัท เอวีเอส อินโนเวชั่น จำกัด
กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทั้งทางด้านการห่อหุ้มสารสำคัญ การใช้ประโชน์จากวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อมาใช้ในอุสาหกรรมต่างๆ เช่น เครื่องสำอาง อาหาร อาหารสัตว์ เป็นต้น
สวัสดิการ
ประกันสังคม โบนัสประจำปี
zero position th
ติดต่อ
บริษัท เอวีเอส อินโนเวชั่น จำกัด
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120