บริษัท นัมเบอร์ เซเว่น จำกัด
บริษัทผลิตภาพยนตร์โฆษณา
สวัสดิการ
ประกันสังคม ประกันสุขภาพ โบนัสประจำปี โบนัสพิเศษเมื่อทำงานครบปีตามกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นัมเบอร์ เซเว่น จำกัด
1213/506 ซ.ลาดพร้าว 94(ปัญจมิตร) ถ.ลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310