บริษัท ไนน์ ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การให้บริการการวางระบบไอที
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไนน์ ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จำกัด
180/4
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
เว็บไซต์: www.nsi.co.th