บริษัท ไทยเทียนเป่า แมนนูแฟคตอรี่ จำกัด
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตแก้วน้ำพลาสติก PP ฝาปิดแก้วพลาสติก OPS,PET,PS กล่องเบเกอรี่ OPS
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - เบี้ยขยัน - สวัสดิการวันเกิดพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทยเทียนเป่า แมนนูแฟคตอรี่ จำกัด
88/208,209,210 หมู่ 20
ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ใช้งานแผนที่