JobThai
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทอุดมซัพพลาย
เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2544 ดำเนินธุรกิจ ซื้อมา-ขายไป สินค้าโรงงานอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
- ประกันสังคมและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม - ค่าคอมมิชชั่น
zero position th
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทอุดมซัพพลาย
109/15 หมู่ 4
ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000