โรงเรียนคอมพิวเตอร์เสาวภาคย์
โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ซึ่งเป็นโรงเรียนเปิดสอนคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ โดยมีการลงพื้นที่ออกมาเปิดสอนตามชุมชนหรือตามชนบทเพื่อให้เด็กในหมู่บ้านได้ศึกษาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ได้มากขึ้น และสดวกยิ่งขึ้นด้วย
สวัสดิการ
  • - บ้านพัก
  • - ค่าน้ำ
  • - ค่าไฟ
  • - ฟรี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนคอมพิวเตอร์เสาวภาคย์
83/7ข ประตูน้ำเจ้าเจ็ด ถนนวิไลเสนา ซอย 5
ตำบลเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110