จัดจำหน่ายรถ มอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า UDA
Benefits
  • ประกันสังคม ,เบี้ยขยัน ,คอมมิชชั่น ตามกฎหมายแรงงาน
  • ทั่วไป
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ยูด้า มอเตอร์ จำกัด
207/7 หมูที่ 6 ถนนงามวงศ์วาน
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
See Map