บริษัท ยู พี ที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (UPT International Co., Ltd.)
Shipping
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ยู พี ที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (UPT International Co., Ltd.)
203/1 ซอยพหลโยธิน 24 แยก 8 ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.uptrade.com.cn