บริษัท ทำธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออกพืชผลทางการเกษตร
สวัสดิการ
  • - ชุดยูนิฟอร์ม
  • - กองทุนประกันสังคม
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
  • - โอที
  • - กิจกรรมวันปีใหม่
1 ตำแหน่ง
1.
14 ต.ค. 62
QC INSPECTOR
pinlocation
อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
salary icon
ไม่ระบุ
ติดต่อ
- โรงงานสระบุรี 108 หมู่ 1 ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี /- สำนักงานใหญ่ 77/140
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์: 036,271-218,02-440-0854-8
แฟกซ์: 02-440-0880
เว็บไซต์: www.riceland.co.th
วิธีการเดินทาง
รถไฟฟ้า BTS สถานีกรุงธนบุรี,รถประจำทางที่ผ่านสาย 84,169,105,120