บริษัท ทำธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออกพืชผลทางการเกษตร
สวัสดิการ
  • - ชุดยูนิฟอร์ม
  • - กองทุนประกันสังคม
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
  • - โอที
  • - กิจกรรมวันปีใหม่
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไร้ส์แลนด์ฟูดส์ จำกัด
- โรงงานสระบุรี 108 หมู่ 1 ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี /- สำนักงานใหญ่ 77/140
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
เว็บไซต์: www.riceland.co.th
วิธีการเดินทาง
  • รถไฟฟ้า BTS สถานีกรุงธนบุรี,รถประจำทางที่ผ่านสาย 84,169,105,120