JobThai
บริษัท ทำธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออกพืชผลทางการเกษตร(ข้าวสาร)
สวัสดิการ
- ประกันชีวิต(กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ) - ชุดยูนิฟอร์ม - กองทุนประกันสังคม - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - โบนัสประจำปี - กิจกรรมสันทนาการประจำปี
ติดต่อ
บริษัท ไร้ส์แลนด์ฟูดส์ จำกัด
- โรงงานสระบุรี 108 หมู่ 1 ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 - สำนักงานใหญ่ 77/140 ชั้น 33 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
เว็บไซต์: http://www.riceland.co.th
วิธีการเดินทาง
รถไฟฟ้า BTS สถานีกรุงธนบุรี,รถประจำทางที่ผ่านสาย 84,169,105,120