บริษัทฯ ดำเนินกิจการภายใต้การลงทุนของกิจการกลุ่มบริษัท มิโตโยะ ประเทศญี่ปุ่น บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนบีโอไอ บริษัทฯ ดำเนินกิจการประเภท ผลิต ขายส่ง ชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์พลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ ยานพาหนะ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า โรงงานตั้งอยู่บนพื้นที่นิคมนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี เลขที่ 1/50 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
สวัสดิการ
 • - ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ (และเสาร์ประกาศตามปฏิทินบริษัท)
 • - ค่าตำแหน่ง (บางตำแหน่งงาน)
 • - ค่าทำงานกะดึก
 • - ค่าน้ำมันรถ /รถรับส่ง
 • - เงินช่วยเหลือค่าที่พัก
 • - ค่าภาษาญี่ปุ่น, ค่าทักษะ(บางลักษณะงาน)
 • - เบี้่ยเลี้ยงค่าอาหาร
 • - ประกันกลุ่ม-ประกันสุขภาพ
 • - กองทุนประกันสังคม
 • - เงินรางวัลเบี้ยขยันรายเดือน
 • - เงินรางวัลพิเศษโบนัสประจำปี
 • - กิจกรรมท่องเที่ยว และงานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี
ติดต่อ
บริษัท มิโตโยะ พลาสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1/50 นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี หมู่ 5 TFD Industrial Estate
ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์: 038-090-642