Bangkok Bell Communication Co.,Ltd.
เป็นตัวแทน/ผู้นำเข้า สินค้า Office Automation
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Bangkok Bell Communication Co.,Ltd.
9/30 Victa Park-ประชาชื่น ถนนสามัคคี
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เว็บไซต์: www.bkkbell.com
วิธีการเดินทาง
หมู่บ้านวิสต้าปาร์ค ประชาชื่น ถนนสามัคคี ใกล้การประปานครหลวง