นิติบุคคลอาคารชุดเดอะคริส 4
เริ่มจัดตั้งเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 มีจุดประสงค์เพื่อจัดการดูแลทรัพย์สินส่วนกลางให้อยู่ในสภาพปกติ พร้อมใช้งานตลอดเวลา
สวัสดิการ
ตามกฏหมายคุ้มครองแรงงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
นิติบุคคลอาคารชุดเดอะคริส 4
330 ซ.อินทามระ 45 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400