Bodiwork spa ให้บริการนวดสุขภาพ และทรีตเมนท์เพื่อความงาม เปิดให้บริการบนเกาะช้างมานานกว่า 10 ปี ปัจจุบันมี 3 สาขา
สวัสดิการ
  • - ไม่ต้องมีประสบการณ์ จัดอบรมให้พร้อมให้ใบประกาศนียบัตรเมื่อฝึกจบ
  • - ที่พักฟรีระหว่างฝึกงาน
  • - เบี้ยเลี้ยงช่วงฝึกงาน 5,000 บาท ต่อ เดือน (ฝึกงานประมาณ 2 เดือน)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Bodiwork spa
17/5 หมู่ 4 ไชยเชษฐ์
ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170