บริษัท พร้อมสุข เนอร์สซิ่งโฮม จำกัด
สถานพยาบาลดูแลผู้ป่วยที่ต้องการพักฟื้น และ ดูแลผู้สูงอายุ
Benefits
เงินเดือนตามประสบการณ์ + ห้องพักในโครงการ + เบี้ยเลี้ยงพิเศษ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท พร้อมสุข เนอร์สซิ่งโฮม จำกัด
82 หมู่ 14
ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140