ร้านอุ่นใจฟาร์มาซี
ร้านขายยา อุ่นใจฟาร์มาซี มีรูปแบบการทำงานที่มุ่งเน้นในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพให้กับกลุ่มของผู้เข้ามารับบริการ ดังนั้นจึง เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งงานดังต่อไปนี้
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ร้านอุ่นใจฟาร์มาซี
18 ถนนไสน้ำเย็น
ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 81350
event langing page