บริษัท พลวัชร์เครื่องยนต์ จำกัด
จดทะเบียนบริษัท เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2549 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตภัณฑ์เครื่องยนต์ดีเซล
สวัสดิการ
ค่าครองชีพ,ค่ารถ,ค่าอาหาร,เบี้ยขยัน,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสังคม,โบนัสตามผลประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พลวัชร์เครื่องยนต์ จำกัด
888/55 ม.19 ซ.ยิ่งเจริญ ถ.บางพลี-ตำหรุ
ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540