JobThai
บริษัท อะซิมุท เอเชีย แปซิฟิก จำกัด
บริษัท อะซิมุท เอเชีย แปซิฟิก จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ AZIMUTH GROUP ซึ่งมีชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 100% ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 1998 และจัดตั้งโรงงานในประเทศไทยเมื่อปี 2013 ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี เพื่อรองรับการเติบโตทางการตลาดในแถบภูมิภาคเอเชีย AZIMUTH ASIA PACIFIC LTD. มีเป้าหมายในการดำเนินกิจการด้านการออกแบบ ผลิตระบบ เครื่องมือ และอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมตัวถังรถยนต์ อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์การออกแบบและผลิตกระปุกเกียร์ สำหรับระบบขับเคลื่อนเรือเดินทะเล โดยมีบริษัท Masson Marine SAS. เป็นบริษัทในเครือ สำหรับในประเทศไทย เรามีฝ่ายพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์(R&D) ภายใต้การควบคุมดูแลของ CELETTE FRANCE SAS ได้ตะหนักและมุ่งมั่นทุ่มเทให้กับการผลิต Jig เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมตัวถังรถยนต์ที่ผลิตในแถบโซนเอเชีย โดยมีทีมงานและปัจจัยการผลิตที่เพียบพร้อม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยการรองรับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย อาทิ การซ่อมแซมตัวถังรถยนต์ การติดตั้งตัวถังรถยนต์ การตรวจวัดระยะแบบมาตรฐานสำหรับขนาดของตัวถังรถยนต์ รวมถึงเอกสาร และคู่มือการใช้งานที่เราเรียบเรียงขึ้นทำด้วยความใส่ใจ โดยได้ทำการรวบรวมข้อมูลทางด้านเทคนิคต่างๆ จากศูนย์ข้อมูลทางด้านเทคนิค และผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคโดยตรง ทางบริษัทฯ ยินดีต้อนรับบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ พร้อมที่จะเรียนรู้ พัฒนา ปรับปรุง ร่วมสร้างสผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น ทั้งทางคุณภาพ และประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
สวัสดิการ
01. ค่าครองชีพ 02. ค่าเช่าบ้าน 03. ค่าเดินทาง 04. เบี้ยขยัน 05. ค่ากะ 06. ค่าอาหารกลางวัน/โอที (ข้าวฟรี!) 07. ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่ง) 08. เงินช่วยเหลือแต่งงาน/คลอดบุตร/งานศพ 09. เครื่องแบบพนักงาน 10. ท่องเที่ยวประจำปี 11. รถรับ-ส่ง 12. เครื่องแบบพนักงาน 13. ตรวจสุขภาพประจำปี 14. ประกันอุบัติเหตุ 15. เงินโบนัส (ไม่มีขั้นต่ำ ตามผลประกอบการ) 16. เลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 17. วันหยุดพักร้อน 6-10 วัน (ตามอายุงาน) 18. อื่นๆ อาทิ นมกล่อง เป็นต้น หมายเหตุ : สวัสดิการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ติดต่อ
บริษัท อะซิมุท เอเชีย แปซิฟิก จำกัด
700/941 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ตำบลหนองกะขะ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
เว็บไซต์: www.azimuthasia.co.th, www.celette.com