บริษัท พัฒนกฎหมาย จำกัด
ให้บริการที่ปรึกษา กฎหมาย ภาษีอากร งานบัญชี
สวัสดิการ
ตามกฎหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พัฒนกฎหมาย จำกัด
17/90 ประดิพัทธ์ ซอย.1 ถนนประดิพัทธ์
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.phattanalaw.com
วิธีการเดินทาง
ใกล้สีแยก ปดิพัทธ์ ถนนปดิพัทธ์ หน้าซอยมี 7-11