บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการอุตสาหกรรม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
1 ม.5 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา
ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
ใช้งานแผนที่