บริษัทลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น 100% ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนขอรับอนุญาตจากกรมศุลกากรให้บริการเคลียร์พิธีการนำเข้า-ส่งออก ให้บริการเป็นศูนย์กระจายสินค้าและการจัดส่ง มีความประสงค์จะรับบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อรองรับการขยายงานเพิ่มมากขึ้น
สวัสดิการ
  • - ค่าประสบการณ์
  • - ประกันสังคม
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ประกันสุขภาพ
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - งานเลี้ยงประจำปี
  • - โบนัสประจำปี
  • - และสวัสดิการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
1 ตำแหน่ง
1.
14 ต.ค. 62
Import Officer/Export Officer
pinlocation
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) จ.ระยอง
salary icon
N/A
ติดต่อ
7/157 ม.4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 038-025-801-4
แฟกซ์: 038-025-806
ใช้งานแผนที่