บริษัท กิจพงษ์ชิปปิ้ง จำกัด/ KitpongShipping Co.,Ltd.
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ นำเข้า ส่งออก (ชิปปิ้ง) สินค้าทุกประเภท ทั่วโลก ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี
สวัสดิการ
โบนัสประจำปี ประกันสังคม เบี้ยขยัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กิจพงษ์ชิปปิ้ง จำกัด/ KitpongShipping Co.,Ltd.
ที่อยู่ 218/7 ซอยศรีนคร ถนนนางลิ้นจี่
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: www.kitpongshipping.com
วิธีการเดินทาง
http://www.kitpongshipping.com/Contact-Us.html/a>