บริษัท พีเอส สแควร์ จำกัด
ที่ปรึกษาด้านงานวิศวกรรม
สวัสดิการ
1. ประกันสังคม 2. เบี้ยเลี้ยงในกรณีที่ทำงานต่างจังหวัด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีเอส สแควร์ จำกัด
44 อาคาร ศรีจุลทรัพย์ ชั้น 12 ห้อง 3 ถนนพระราม1
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330