เป็นบริษัท นำเข้า-ส่งออก ผลิต-จำหน่ายอาหารสด,อาหารแช่แข็ง
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -เสื้อฟอร์ม -วันหยุดตามประเพณี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ยูเมะ ฟู้ดส์ จำกัด
61/469 หมู่ที่ 6
ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140