BPO Bangkok Co.,Ltd
เนื่องด้วยบริษัทฯได้ดำเนินธุรกิจผ่านทางโทรศัพท์ เช่น การแนะนำสินค้า และบริการ การตอบคำถาม การสื่อสารทางโทรศัพท์ทั้งหมด รวมถึง เทคโนโลยีด้านNet Work และการจัดการด้านการ จัดเก็บรักษา ข้อมูลต่างๆ จากประเทศญี่ปุ่น เปิดดำเนินการในประเทศไทยมาแล้ว 2ปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
BPO Bangkok Co.,Ltd
เลขที่ 90 อาคารไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ เอ2801 ชั้น 28 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
วิธีการเดินทาง
MRT ศูนย์วัฒนธรรม
ใช้งานแผนที่