บริษัท นิภานันท์ เซล แอนด์ เซอร์วิซ จำกัด
ตัวแทน ขายเครื่องมือแพทย์
สวัสดิการ
เบี้ยเลี้ยง 500-800 ต่อวันทำการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิภานันท์ เซล แอนด์ เซอร์วิซ จำกัด
605/2 หมู่ที่ 7 ซอยเยี่ยมพัฒนา 17 ถนนนครสวรรค์-ท่าตะโก
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เว็บไซต์: npn2553.com
วิธีการเดินทาง
รถไฟ รถทัวร์ รถตู้