PKM การบัญชี
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ รับจัดทำบัญชี และตรวจสอบบัญชี
สวัสดิการ
โบนัส จัดงานปีใหม่ นำเที่ยวประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
PKM การบัญชี
18/51 หมู่บ้านเอสีซีคอมมิวดิตี้
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
วิธีการเดินทาง
รถประจำทางสาย 80