บริษัท กริดบิสซิเนสโซลูชั่นส์ จำกัด
บริษัท กริดบิสซิเนสโซลูชั่นส์ จำกัด เป็นตัวแทนจากประเทศสหรัฐอเมริกา ดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษา และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้กับองค์กรชั้นนำทั้งภาคราชการและภาคเอกชน
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่าคอมมิชชั่น
  • ค่าพาหนะ ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กริดบิสซิเนสโซลูชั่นส์ จำกัด
อาคารสิริรัตน์ ชั้น 15, 3388/50 ถนนพระราม 4
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ใช้งานแผนที่