บริษัท พีพีไทยเทสมีเดีย จำกัด (บริษัทนี้ไม่มีอยู่จริง)
เป็นบริษัทดำเนินเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์
สวัสดิการ
- โบนัส - เที่ยวประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีพีไทยเทสมีเดีย จำกัด (บริษัทนี้ไม่มีอยู่จริง)
55
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์: www.jobthai.com
วิธีการเดินทาง
บีทีเอสศาลาแดง