ก๋อม ๆ ดีไซน์ แอนด์ พริ้นท์
ประกอบกิจการรับสกรีนเสื้อสำเร็จรูปเพื่อจำหน่าย
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ก๋อม ๆ ดีไซน์ แอนด์ พริ้นท์
64/108 หมู่ 8 ซอยเทศบาล 1/2 ถนนเพชรเกษม
ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160