โรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่ง แม็คกระบี่
ติวเนื้อหา แนวข้อสอบ วิชา วิทย์ คณิต อังกฤษ ไทย สังคม ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา รับระดับ ป.1-6 ม.1-6 ปวช. ปวส. และ ภาษาอาเซียน (อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น มลายู) ติวข้อสอบ เข้า ม.1 ม.4 มหาวิทยาลัย O-Net GAT PAT LAS สสวท. สอบเข้าตำรวจ ทหาร
สวัสดิการ
  • - ชุดทำงาน
  • - ที่พัก (ตามเงื่อนไข)
  • - ประกันสังคม
  • - โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่ง แม็คกระบี่
เลขที่ 43-47
ตำบลปากนํ้า อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
วิธีการเดินทาง
  • สะดวก อยู่ใจกลางเมือง ใกล้ศูนย์การค้าโวค มีรถผ่านหลายสาย