กิจการร่วมค้า ไอทีดี-เอสเอ็มซีซี
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ดำเนินงานมากกว่า50ปี
สวัสดิการ
บ้านพัก รถรับส่ง เบี้ยเลี้ยง ค่าครองชืพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
กิจการร่วมค้า ไอทีดี-เอสเอ็มซีซี
อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ 2034/151 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310