บริษัท พงษ์ลาภ จำกัด
ประกอบกิจการด้านการผลิตและปรับปรุงคุณภาพข้าวสาร เพื่อทำการส่งออกไปยังลูกค้าต่างประเทศ และยังมีบริษัทในเครือที่ประกอบกิจการร้านอาหาร เครื่องดื่ม ให้บริการงานไปรษณีย์ ขนส่ง ห้างสรรพสินค้าขนาดเล็ก สนามกีฬา
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ตรวจร่างกายประจำปี - ชุดฟอร์มพนักงาน - ค่าเบี้ยขยัน (500/600/700)** - ค่าเบี้ยกะกลางคืน 500 บาท - ค่าแรงวันหยุด - OT ชม. - OT วันหยุด - ลากิจ - ลาพักร้อน(ใช้ไม่ครบคืนเป็นเงิน) - ปรับเงินเดือนประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พงษ์ลาภ จำกัด
เลขที่ 3 หมู่ 3
ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
ใช้งานแผนที่