บริษัท พรวิไล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุพ เทรดดิ้ง จำกัด
ธุรกิจผลิตเอทานอลและกรดส้ม (Acetic acid) เพื่อการจำหน่ายในประเทศและส่งออก
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรวิไล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุพ เทรดดิ้ง จำกัด
310 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 40/1 ถ.จรัญสนิทวงศ์
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
วิธีการเดินทาง
รถเมล์ที่ผ่านสาย 28 56 66 542 108 175