โรงงานเทพศิลป์
โรงงานเทพศิลป์ผลิต และจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับเครื่องหนัง อาทิ ซองใส่โทรศัพท์มือถือ กระเป๋าธนบัตร แฟ้มเอกสาร สมุดธนาคาร ปลอกแก้วเก็บความเย็น ฯลฯ
สวัสดิการ
  • มีเงินเดือน ค่าคอมมิชชัั่น ค่าน้ำมันรถ ค่าโทรศัพท์ให้
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงงานเทพศิลป์
281/74,76
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วิธีการเดินทาง
  • ผู้สมัครต้องมียานพาหนะส่วนตัว