บริษัท กรุงทอง แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท จำกัด
ตัวแทนจำหน่ายนาฬิกา-แว่นตา, อสังหาริมทรัพย์-หมู่บ้านวโรดมเพลส, พลาซ่าให้เช่า-กรุงทอง 1และ 2, ผู้เชี่ยวชาญการท่องเที่ยวโลก
สวัสดิการ
- ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรุงทอง แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท จำกัด
อาคารสหกรุงทองเทรดดิ้ง เลขที่ 651/3 ถ.เพชรบุรี
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
วิธีการเดินทาง
เยื้องพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ประตูน้ำ