บริษัท มัลติมีเดีย เทคโนโลยี่ จำกัด
บริษัท มัลติมีเดีย เทคโนโลยี่ จำกัด ดำเนินการธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสำหรับองค์กรขนาดกลางและใหญ่เป็นระยะเวลามากกว่า 27 ปี โดยปัจจุบันแบ่งธุรกิจออกเป็นด้านใหญ่ๆ คือ
1.Enterprise Solution: ออกแบบติดตั้งดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายขององค์กรขนาดใหญ่ มีความชำนาญพิเศษใน Microsoft Solutions เช่น Active Directory, Exchange, Skype for Business, Sharepoint Server เป็นต้น
2.Rich Media Solution: มีความชำนาญพิเศษ ในการใช้ Video และ Multimedia เพื่อเปิดชมแบบ On-Demand, Web Casting และ Web Conferencing สำหรับ Knowledge Management และ E-Learning System นอกเหนือจากนั้นเรายังมีความชำนาญในการจัดหาอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน ห้องประชุม รวมทั้งปรับปรุงห้องประชุมที่มีอยู่ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันอุบัติเหตุ
  • - โบนัสตามผลประกอบการ
Contacts
บริษัท มัลติมีเดีย เทคโนโลยี่ จำกัด
78/1 ยูนิต 3 ถนนกรุงธนบุรี
แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Directions
  • บริษัทตั้งอยู่ใกล้ BTS วงเวียนใหญ่ ลงจากสถานี ให้ใช้ทางออก 4 หลังจากออกจากสถานีแล้ว เดินเข้าซอยกรุงธนบุรี 4 ประมาณ 20 เมตร บริษัทจะตั้งอยู่ขวามือ (ก่อนบังคับเลี้ยวซ้าย)
See Map