ยินดีต้อนรับสู่ "รำไทยเพรส" ตลอดระยะเวลากว่า 25 ปี ที่โรงพิมพ์ "รำไทยเพรส" เปิดให้บริการทางด้านการพิมพ์แบบครบวงจร ด้วยการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี และบุคลากร พร้อมทั้งการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
ด้วยการทำงานที่ยึดหลัก
ดี - ในเรื่องของคุณภาพ
เด่น - ในเรื่องของการออกแบบ
ด่วน - ผลิตงานออกทันเวลา ตรงตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้จิตสำนึกที่ว่า "ประกอบธุรกิจ ได้มิตรเป็นกำไร"
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รำไทยเพรส จำกัด RUMTHAI PRESS CO., LTD.
156-160 ซสามเสน 28 (ซอยองค์รักษ์ 8) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เว็บไซต์: www.rumthaipress.com/
ใช้งานแผนที่
event langing page