ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็น.รุ่งเรือง
หจก.พี.เอ็น.รุ่งเรืองเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างทั้งภาครัฐและเอกชน เปิดมาแล้วเกือบ 10 ปี
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็น.รุ่งเรือง
47/2 ม.7
ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
วิธีการเดินทาง
รถสองแถว , รถจักรยานยนต์