บริษัทให้บริการทางด้านตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบกิจการภายใน ให้บริการทางด้านบัญชี ที่ปรึกษาการเงิน กฎหมายและภาษีอากร มาเป็นเวลากว่า 20 ปี
สวัสดิการ
นอกจากเงินเดือนที่มีอัตราค่อนข้างในกิจการประเภทเดียวกันแล้ว ยังมีส่วนค่าตอบแทนที่ได้รับจากลูกค้า โบนัส ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง การฝึกอบรม เป็นต้น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรอสเพค คอนซัลติ้ง จำกัด
919/265-6 อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 21 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์: www.prospectconsult.co.th
วิธีการเดินทาง
รถประจำทางสาย 15, 76, 504, 177 BTS สถานีสุรศักดิ์