บริษัท เน็ทโต้ แมนูแฟคเชอริ่ง จำกัด
ผลิตและจำหน่ายมุ้ง แบบครบวงจร
สวัสดิการ
- เบี้ยขยัน - เงินช่วยเหลือประจำเดือน - รถรับ-ส่ง - อาหารกลางวัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เน็ทโต้ แมนูแฟคเชอริ่ง จำกัด
30/50 ม.6
ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
เว็บไซต์: www.nettomfg.com
ใช้งานแผนที่