บริษัทฯเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ NKT บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย รถมอเตอร์ไซค์ที่ได้รับมาตราฐานอุตสาหกรรม ( มอก. ) มีผลการรับรองการตรวจสภาพจากสถาบันยานยนต์และกรมการขนส่งทางบก พร้อมได้รับการตรวจรับรองมาตราฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 เพื่อรองรับการขยายตัวทางการตลาด บริษัทฯมองหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ค่าคอมมิชชั่นฯ ( ตามเงือนไขของบริษัทฯ ) - ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่งงาน) - ค่าที่พัก ( บางตำแหน่งงาน ) - ค่าอาหาร - รถบริษัทฯ ประจำ ( เฉพาะตำแหน่งพนักงาน / ฝ่ายบริหาร )
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นครไทย มอเตอร์ จำกัด
70/18,19,20 หมู่ 4 ถนนเทพารักษ์
ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์: http://www.nakornthaimotor.co.th
วิธีการเดินทาง
ถนนเทพารักษ์ ติดกับโรงพยาบาลบางนา 5
ใช้งานแผนที่