บริษัท เนเจอร์ไมล์ จำกัด
เป็นบริษัทชั้นนำด้านการให้บริการ ความเป็นเลิศในการจัดการการท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ การสร้างความสุข และใช้เวลาที่มีคุณค่าของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุด รวมทั้งคิดค้น พัฒนา และรวบรวมหลักสูตรการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลเป้าหมายตามความต้องการขององค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างศักยภาพของบุคลากรให้มีคุณภาพตามที่บริษัทเหล่านั้นต้องการ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัสประจำปี - คอมมชชั่น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เนเจอร์ไมล์ จำกัด
19/706 ซ.นวมินทร์ 50 ถ.นวมินทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์: www.TourTookTee.com
วิธีการเดินทาง
รถประจำทางสาย 156,178,96,95,71