บริษัท พี.บี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
บริษัทเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2545 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับขายสินค้าอุตสาหกรรม เช่น แผ่นชิม, กระจกทนความร้อน, ประเก็นต่าง ๆ
สวัสดิการ
ประกันสังคม, เบี้ยขยัน, ค่าล่วงเวลา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี.บี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
188/77-79 ถ.สุขุมวิท
ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
เว็บไซต์: www.pbrayong.com