บริษัท ไอ โอ โซลูชั่น จำกัด เปิดดำเนินการตั้งแต่ ปี 2556 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การให้บริการ วิเคราะห์ความต้องการและปัญหาของผู้ใช้ซอฟแวร์ รวมไปถึงการออกแบบและเขียนโปรแกรมของระบบงานหรือจัดสร้างซอฟแวร์ที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามความต้องการของผู้ใช้
Benefits
- ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศ - ค่าเบี้ยขยัน - ค่าโบนัสประจำปี - สัมมนาประจำปี - ประกันสังคม - ประกันสุขภาพกลุ่ม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไอ โอ โซลูชั่น จำกัด
23/111 หมู่ 9 ถ.เลี่ยงเมืองปากเกร็ด
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
See Map