บริษัท แป้งมัน เม่งเส็ง จำกัด
บริษัทผลิตแปรรูปมันสำปะหลังเป็นแป้งมันสำปะหลัง
สวัสดิการ
- ที่พักพนักงาน น้ำไฟฟรี(กรณีพนักงานต่างจังหวัด) - ค่าตำแหน่ง (กรณีบางตำแหน่ง) - ประกันสังคม - เบี้ยขยัน - อื่นๆตามกฎหมายกำหนด
ติดต่อ
บริษัท แป้งมัน เม่งเส็ง จำกัด
99 หมู่ 20
ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
เว็บไซต์: http://www.mengseng.co.th
ใช้งานแผนที่