บริษัท พีน่า โซลูชั่น จำกัด
บริษัท พีน่า โซลูชั่น จำกัด จำหน่ายสินค้าประเภทความงาม, อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ภายในประเทศและต่างประเทศ
สวัสดิการ
-คอมมิชชั่น - การอบรมหลักสูตรต่าง ๆ - กิจกรรม นันทนาการ - รางวัลยอดขาย ฯลฯ - วันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ - งานเลี้ยงสรรค์สันต์ประจำปี ปีใหม่,ของขวัญปี ใหม่ ,Outing
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีน่า โซลูชั่น จำกัด
86/1 อาคารไทยวีรวัฒน์ ชั้น 15D ถนนกรุงธนบุรี
แขวงบางลำพูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
วิธีการเดินทาง
BTS สถานีวงเวียนใหญ่ ประตูทางออกที่ 4 และเดินย้อนกลับ อาคารไทยวีวรวัฒน์จะอยู่ทางขวามือ
ใช้งานแผนที่