บริษัทประกอบธุรกิจด้านบริการผลิตภาพยนตร์ สื่อโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งให้บริการอุปกรณ์ผลิตภาพยนตร์ทุกประเภท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
BrandLink Co., Ltd.
112/16 ซอยนวมินทร์ 111
แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230