RecruitPro
เราคือผู้จัดหางานให้แก่โรงงานญี่ปุ่น ผลิตชิ้นส่วน ดำเนินกิจการในประเทศไทยมากกว่า 25 ปี มีโรงงานสาขา 4 โรงงานในประเทศไทย เรากำลังขยายงานโรงงาน โดยลงทุนติดตั้งเครื่องจักรรุ่นใหม่ จากประเทศญี่ปุ่น กำลังรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง
สวัสดิการ
ชุดพนักงาน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
RecruitPro
ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500